Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Chi tiết bài viết

Thông báo giá thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ bhyt năm 2020
16/09/2020

.

Thực hiện theo nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020. Bệnh viện ĐKKV Gò Công thông báo giá thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ BHYT. Thời gian áp dụng tại Bệnh viện ĐKKV Gò Công kể từ ngày 01/09/2020.

Thông báo: Đính kèm tập tin

Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND: Đính kèm tập tin

Tin liên quan
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021    19/03/2021
Danh mục dịch vụ KT 2016    22/09/2020
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CÓ BHYT VÀ KHÔNG BHYT NĂM 2019    22/09/2020
Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh năm 2016    22/09/2020
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CÓ BHYT VÀ DÂN THƯỜNG NĂM 2018    22/09/2020
Thông báo giá thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ bhyt năm 2020    16/09/2020
Quy trình và Quyết Định ban hành Quy trình chuẩn xét nghiệm Sốt xuất huyết (Test nhanh NS1)    02/06/2020
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2018    22/11/2018
 Kế hoạch tổng vệ sinh Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công năm 2021
 Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021
 Kế hoạch Tổng vệ sinh toàn bộ bệnh viện năm 2020
 Quy định quản lý hoạt động thông tin tuyên truyền trong phạm vi Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công
 Quyết định ban hành Quy trình chuẩn xét nghiệm HP
  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1