Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Sơ đồ tổ chức Sơ đồ tổ chức

 

 

 

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

THÔNG TIN VỀ “DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN”

Giai đoạn 2012 - 2015, Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Sở Y tế có triển khai thực hiện tại Bệnh viện ĐKKV Gò Công kinh phí hỗ trợ gần 10 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới để chi vào mua sắm trang thiết bị, xây dựng mới hệ thống xử lý chất thải và nâng cao năng lực quản lý chất thải bệnh viện.

 

I. Giới thiệu Dự án

      Giai đoạn 2012 - 2015, Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Sở Y tế có triển khai thực hiện tại Bệnh viện ĐKKV Gò Công kinh phí hỗ trợ gần 10 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới để chi vào mua sắm trang thiết bị, xây dựng mới hệ thống xử lý chất thải và nâng cao năng lực quản lý chất thải bệnh viện.

      Thực hiện hướng dẫn của Sở Y tế Tiền Giang và căn cứ vào kết quả kiểm định ban đầu của Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh thì công tác quản lý chất thải tại Bệnh viện còn nhiều mặt chưa đúng theo qui định của nhà nước. Xuất phát từ hình trên, Bệnh viện được Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Sở Y tế Tiền Giang đưa ra các giải pháp đầu tư cụ thể sau:

1. Công tác điều hành

       - Ngoài việc tuyển dụng một kỹ sư môi trường về làm công tác quản lý chất thải của bệnh viện, để thống nhất trong công tác quản lý Bệnh viện thành lập Tổ Xử lý chất thải bệnh viện. Căn cứ vào tình hình thực tế mà Tổ này xây dựng kế hoạch cho từng năm, xây dựng kế hoạch bảo trì bảo dưỡng cho từng hệ thống.

       - Về thủ tục bảo vệ môi trường: Bệnh viện thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường gồm: Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy phép xả nước thải, Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

2. Cơ sở vật chất

      - Được hỗ trợ của Dự án, đến nay tình trạng cơ sở vật chất để xử lý chất thải của Bệnh viện đã được cải thiện đáng kể, bao gồm các phương tiện bảo hộ lao động, hậu cần nội bộ và công trình xử lý chất thải.

      - Số lượng thùng và túi đựng rác có đủ kích thước từ 15 lít đến 360 lít ứng với 04 mã màu khác nhau cho các loại chất thải bệnh viện (vàng, xanh, trắng đen), 01 xe tải chuyên dùng để thu gom và vận chuyển chất thải rắn y tế lây nhiễm tại các cơ sở y tế trong khu vực 03 huyện/thị khu vực Gò Công, xây dựng mới 01 hệ thống thu gom và xử lý nước thải, công suất 320 m3/ngày và 01 lò hấp chất thải rắn lây nhiễm, công suất 60 kg/mẻ.

3. Nâng cao năng lực

      Xác định con người là một trong những yếu tố hàng đầu quyết định sự thành công trong việc xử lý chất thải y tế. Do đó, Bệnh viện đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo. Đảm bảo tất cả các nhân viên vận hành đã qua các lớp tập huấn của Dự án: Lớp "Đào tạo, tập huấn vận hành hệ thống xử lý chất thải", thời gian đào tạo 03 ngày và các lớp tập huấn chuyển giao sử dụng từ phía nhà thầu, gồm: Lớp "Hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý nước thải", thời gian đào tạo 10 ngày; Lớp "Hướng dẫn vận hành hệ thống lò hấp rác", thời gian đào tạo 10 ngày.

4. Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo mô hình cụm

       - Thực hiện Kế hoạch số 1889/KH-STNMT ngày 23 tháng 5 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm bệnh viện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, các bệnh viện trong tỉnh được chia làm 04 cụm thu gom: cụm Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy, cụm Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang, cụm Trung tâm y tế Tân Phú Đông và cụm Bệnh viện ĐKKV Gò Công.

       - Riêng Bệnh viện ĐKKV Gò Công chịu trách nhiệm thu gom chất thải rắn y tế lây nhiễm tại các cơ sở y tế (bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa phòng khám tư nhân,...) ở huyện Gò Công Tây, thị xã Gò Công và huyện Gò Công Đông. Bệnh viện bắt đầu thực hiện vào tháng 4/2015, tần suất thu gom 03 lần/tuần và lượng rác trung bình 110 kg/tuần.

       - Trong quá trình thực hiện kế hoạch chất thải rắn y tế lây nhiễm phát sinh tại các cơ sở y tế trong cụm luôn đảm bảo phân loại, đóng gói đúng theo qui định và được ưu tiên xử lý trong ngày.

5. Công tác vận hành hệ thống xử lý chất thải

a) Đối với hệ thống xử lý nước thải

      - Hệ thống xử lý nước thải được đưa vào sử dụng từ tháng 4/2014, do chưa thu gom được hết lượng nước thải phát sinh nên tháng 3/2015 Dự án tiến hành rà soát và nâng cấp lại hệ thống thu gom nước thải, đến nay hệ thống đã thu gom nước thải đạt trên 75% so với nước sử dụng (đúng theo qui định của nhà nước).

       - Với lượng nước thải phát sinh trung bình 72 m3/ngày thì trung bình hệ thống xử lý nước thải tiêu thụ khoảng 477 kw/ngày, 03 lít javen khử trùng và 2,5 kg NaOH.

     - Xung quanh hệ thống có nhiều cây xanh tạo không gian thân thiện với mọi người.

Hình: Nhà vận hành và hệ thống xử lý nước thải

Hình: Hệ thống xử lý nước thải nhìn từ mặt sau

Hình: Cây xanh nằm cạnh hệ thống xử lý nước thải

b) Đối với hệ thống lò hấp rác

      - Hệ thống lò hấp rác được đưa vào sử dụng từ tháng 7/2014. Do thành phần đa dạng của chất thải rắn y tế lây nhiễm nên chỉ có các loại chất thải lây nhiễm không sắc nhọn là được xử lý bằng lò hấp rác, còn lại chất thải rắn y tế lây nhiễm sắc nhọn và chất thải giải phẫu được đưa qua xử lý bằng lò đốt.

      - Tổng số lượng chất thải rắn y tế lây nhiễm phát sinh tại Bệnh viện trung bình khoản 57 kg/ngày và thu gom ở các đơn vị trong khu vực Gò Công trung bình khoản 16 kg/ngày (110 kg/tuần). Trong đó lò hấp rác xử lý khoảng 60 kg rác và lò đốt xử lý khoản 13 kg rác.

      - Với tần suất xử lý rác bằng lò hấp 01 mẻ/ngày thì trung bình hệ thống lò hấp rác tiêu thụ khoảng 50 kw điện, 1,5 m3 nước và thải ra 1,25 m3 nước thải.

 Hình: Nhà chứa hệ thống xử lý chất thải y tế

Hình: Nhà lưu trữ chất thải

Hình: Hệ thống lò hấp rác

II. Phương hướng thời gian tới

       Bệnh viện tiếp tục duy trì tốt công tác quản lý chất thải y tế, ưu tiên các nội dung sau:

      - Đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị, thùng và túi đựng rác, xây dựng cơ sở vật chất và duy trì tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng.

      - Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo và truyền thông nâng cao nhận thức của nhân viên và đảm bảo chất lượng xử lý chất thải ngày càng tốt hơn.

      - Hoàn thiện thủ tục môi trường, chú trọng xây dựng kế hoạch và kết quả hoàn thành mục tiêu của kế hoạch. Xây dựng và cải thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao vai trò của các thành viên trong Tổ Xử lý chất thải bệnh viện.

      - Thực hiện quan trắc môi trường định kỳ 04 lần/năm để làm cơ sở đánh giá các hoạt động tác động đến môi trường.

      - Chú trọng vào giảm thiểu phát sinh chất thải, tái sử dụng nguồn nước thải đã qua xử lý để phụ vụ tưới cây cảnh, thu gom chất thải có thể tái chế.

      - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát toàn diện từ việc thực hện vệ sinh, bảo hộ lao động, từ các khâu phân loại đến khâu xử lý chất thải.

III. Nhận xét Dự án

     Công tác quản lý chất thải của Bệnh viện khi chưa được Dự án đầu tư thì gặp rất nhiều khó khăn, nhưng từ khi nhận được hỗ trợ từ Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Sở Y tế Tiền Giang đến nay công tác này đạt được kết quả khá tốt, việc quản lý và xử lý chất thải đã trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động của Bệnh viện. Quản lý và xử lý chất thải tốt góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe của người dân.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin liên quan
NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ    02/11/2018
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG DẪN GIẢM ĐAU CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ    02/11/2018
DẤU HIỆU NHẬN BIẾT VÀ CÁCH PHÒNG NGỪA BỆNH THỦY ĐẬU    02/11/2018
NHỮNG SAI LẦM TRONG CHẾ ĐỘ ĂN CÓ THỂ GÂY HẠI CHO XƯƠNG    02/11/2018
CÁC DƯỠNG CHẤT THIẾT YẾU CHO PHỤ NỮ    02/11/2018
Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2018)    31/10/2018
THÔNG TIN THUỐC    26/10/2018
THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN TỔ CHỨC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2017    26/10/2018
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN RƯỢU    26/10/2018
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN SỐT XUẤT HUYẾT SAI LẦM NÀO DẪN ĐẾN TỬ VONG    11/10/2018
 V/v triển khai Quyết định số 677/QĐ-QLD ngày 28/9/2018 của Cục Quản lý Dược về việc rút SĐK thuốc
 V/v thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 05/2017/TT-BYT xác định giá tối đa và chi phí cho một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu.
  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 47
  Tổng lượt truy cập: 57598