Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Ban Giám đốc Ban Giám đốc

LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN

I. LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN QUA CÁC GIAI ĐOẠN

 

Bác sĩ Trần Văn Hai (Hai Trứ)

- Sinh năm:

- Quê quán:

- Bệnh viên Trưởng (1975 – 1976)

- Chuyển công tác về Tiền Giang

 

Bác sĩ Nguyễn Công Đỉnh

- Sinh năm: 1935

- Quê quán: xã Phước Thạnh - Tp Mỹ Tho - Tiền Giang

- Bệnh viên Phó (1975 – 1976)

- Chuyển công tác về Tiền Giang.

 

Bác sĩ Nguyễn Sĩ Bền

- Sinh năm: 1932

- Quê quán:

- Bệnh viên trưởng (1977 – 1981)

- Chuyển công tác về Tiền Giang.

 

Bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh

- Sinh năm: 1943

- Quê quán: xã Tăng Hòa - Gò Công Đông - Tiền Giang

- Giám đốc (1982 – 1987)

- Nghỉ hưu.

 

Bác sĩ Ngô Văn Ngàn

- Sinh năm: 1938

- Quê quán: xã Long Thuận - Thị xã Gò Công - Tiền Giang

- Giám đốc (1987 – 1988)

- Nghỉ hưu.

 

Bác sĩ Trương Ngọc Đại

- Sinh năm: 1933

- Quê quán: xã Vĩnh Hựu - Gò Công Tây - Tiền Giang

- Giám đốc (1988 – 1989)

- Nghỉ hưu.

 

Bác sĩ CKI Huỳnh Đình A (Thầy thuốc ưu tú)

- Sinh năm: 1943

- Quê quán: xã Bình Nghị - Gò Công Đông - Tiền Giang

- Giám đốc (1989 – 2003)

- Nghỉ hưu.

 

Bác sĩ CKI Nguyễn Ngọc Chơn

- Sinh năm: 1962

- Quê quán: xã Cẩm Sơn - Châu Thành - Tiền Giang

- Giám đốc (2003 – 2007)

- Chuyển, hiện công tác TTYT.DP Tiền Giang.

 

Bác sĩ Đỗ Trọng Tuấn

- Sinh năm: 1951

- Quê quán: Hà Sơn Bình

- Phó Giám đốc (1989 – 2000)

- Nghỉ hưu.

 

Y sĩ Lê Kháng

- Sinh năm: 1949

- Quê quán: xã Bình Xuân - Thị xã Gò Công - Tiền Giang

- Phó Giám đốc (1992 – 2000)

- Nghỉ hưu.

 

Bác sĩ CKI Dương Phong

- Sinh năm: 1962

- Quê quán: xã Kiểng Phước - Gò Công Đông - Tiền Gian

- Phó Giám đốc (1998 – 2002)

- Chuyển, hiện công tác Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang.

 

Bác sĩ CKII Đặng Văn Phục

- Sinh năm: 1956

- Quê quán: xã Phước Trung - Gò Công Đông - Tiền Giang

- Phó Giám đốc (2001 – 2015)

- Nghi hưu.

 

Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Thu Hồng

- Sinh năm: 1965

- Quê quán: xã Bình Đông - Thị xã Gò Công - Tiền Giang

- Phó Giám đốc (2002 – 2007)

- Giám đốc (01/12/2007 – 31/08/2020)

 

Bác sĩ CKII Trần Thị Tranh

- Sinh năm: 1966

- Quê quán: xã Tân Điền - Gò Công Đông - Tiền Giang

- Phó Giám đốc (01/12/2007 – 01/10/2021)

II. LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN ĐƯƠNG NHIỆM

 

Bác sĩ CKII Lê Minh Lực

- Sinh năm: 1977

- Quê quán: TT Tân Hòa - Gò Công Đông -Tiền Giang

- Phó Giám đốc (11/4/2016 – 31/10/2020)

- Quyền Giám đốc (01/08/2021 - 31/07/2021)

- Giám đốc (01/08/2021 - nay)

 

ThBs Giảng Thị Mộng Huyền

- Sinh năm: 1984

- Quê quán: xã Bình Phú - Gò Công Tây - Tiền Giang

- Phó Giám đốc (15/11/2021 – nay)

 

Bác sĩ CKI Ngô Văn Cầm   (Thầy thuốc ưu tú)

- Sinh năm: 1966

- Quê quán: xã Long Thuận - Thị xã Gò Công - Tiền Giang

- Phó Giám đốc (01/11/2011 - nay)

Đính kèm tập tin: BAN GIÁM ĐỐC

 

 

Văn bản mới Văn bản mới

 Kế hoạch phát động tuần lễ áo dài năm 2022
 Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ - 182 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
 Kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 67 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27 02 2022
 Kế hoạch tổng vệ sinh Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công năm 2021
 Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021
  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 848
  Tổng lượt truy cập: 380723